Adalet Partisi

Adalet Partisi

Adalet Partisi, 9 Ekim 2015 tarihinde Vecdet Öz ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. 1961 yılında kurulan Adalet Partisi’nin devamı olarak siyasi faaliyet göstermektedir. Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz’dür. Kısaltması “AP” şeklindedir. Simgesi, açık bir kitabın ufkundaki güneştir. Daha ayrıntılı bilgi almak için internet sitesi:

https://www.ap.org.tr

Genel Başkan

Vecdet Öz

Vecdet Öz

Dr. Vecdet Öz, 15 Aralık 1959’da Samsun’un Çarşamba ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nde yaptığı ihtisasla Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmuş ve tıp alanında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 2015 yılında Adalet Partisi’ni kurarak aktif siyasete atılmıştır.